KLEIO nv heritage consultants / conseils-experts en patrimoine - heritage consultants
Erfgoedconsulenten - Heritage consultants - Experts-conseils en patrimoine

 

Onze klanten

Kleio nv heritage consultants
Monumentenzorgers
Op de diensten van KLEIO nv wordt beroep gedaan door lokale overheden, architecten, privé-eigenaars die in het bezit zijn van een waardevol pand of een verzameling, en die willen nagaan welke bestemming daaraan kan gegeven worden, hoe zulks het best gebeurt, welke technieken in aanmerking komen, of er subsidies beschikbaar zijn,...

Kleio nv heritage consultants
Musea en museumbeheerders
Nieuwe musea, en bestaande musea die zich willen herprofileren, of die hun werking efficiënter willen uitbouwen, die zich vragen stellen over de wijze waarop zij hun collectie het best behouden, opstellen, in reserve plaatsen

Kleio nv heritage consultants
Verenigingen en instellingen
Welke structuur kunnen zij het best kiezen, hoe starten zij hun werking op en waar kunnen zij steun verkrijgen ? Hoe kunnen zij tot een Europees netwerk toetreden ?

Kleio nv heritage consultants
Bedrijven
Die een project of initiatief zoeken dat zij willen sponsoren, die een wedstrijd organiseren, die een eigen bedrijfsmuseum concipiëren of hun erfgoed willen valoriseren, die bezoekende groepen een 'ander' beeld van hun bedrijfstraditie willen geven

Kleio nv heritage consultants
Toeristische diensten
Die in hun regio een nieuw aanbod willen tot stand brengen, of die het bestaande patrimonium anders en beter willen valoriseren

Kleio nv heritage consultants
Organisatoren
van studiedagen, opendeurdagen, groepsuitstappen, etc., die één of ander initiatief nemen waarbij het erfgoed centraal staat.

 

retour

 

 KLEIO heritage consultants nv
contacteer ons
contacteer ons