KLEIO nv heritage consultants / conseils-experts en patrimoine - heritage consultants
Erfgoedconsulenten - Heritage consultants - Experts-conseils en patrimoine

 

Werkvelden

Kleio nv heritage consultants
Heritage Consulting
 • advies en begeleiding van lokale projecten voor behoud en ontsluiting van het cultureel erfgoed
 • samenstelling van rapporten en studies, doorlichting van sterkten en zwakten van erfgoedprojecten en musea
 • onafhankelijk advies aan architecten en/of opdrachtgevers over conservatie, restauratie en valorisatie van erfgoed
Kleio nv heritage consultants
Heritage Development
 • ontwikkelen van toekomstgerichte visies, scenario's en ontwikkelingsmodellen voor erfgoed-sites, gebouwen en verzamelingen
 • 'heritage resource planning', onderzoek naar de aanwezigheid van erfgoed, naar de kwaliteiten van dit erfgoed, en naar de mogelijkheden die het erfgoed in zijn omgeving biedt voor planning van maatschappelijke, sociale, economische, culturele ontwikkelingen
 • museumplanning
 • ontwikkelen van herbestemmingsscenario's voor leegstaande panden
Kleio nv heritage consultants
Heritage Promotion
 • begeleiding van promotie (o.m. perscampagnes, internet-promotie), marketing en public relations voor cultuurhistorische initiatieven en evenementen
 • begeleiding van en organisatie van studiedagen, congressen, informatiebijeenkomsten, etc.
Kleio nv heritage consultants
Heritage Training
 • Kleio nv organiseert voor zijn contacten en klanten eigen bijscholingsseminaries en deskundige lezingen
 • Kleio nv organiseert op aanvraag voor diensten, instellingen en lokale besturen opleidingen en seminaries voor hun personeel en medewerkers
Kleio nv heritage consultants
Heritage Interpretation
 • het opstellen van publieksgerichte concepten en scenario's voor cultuurhistorische tentoonstellingen en musea
 • inhoudelijk (her)positioneren van musea en erfgoed-sites
Kleio nv heritage consultants
Heritage Productions
 • Kleio nv begeleidt o.m. publicaties, audiovisuele producties, tentoonstellingen en de opmaak van websites
Kleio nv heritage consultants
Milieu-effectrapportering (MER)
voor monumenten en cultureel erfgoed
 • Grote openbare werken, de vestiging van bedrijven in de omgeving van monumenten, musea en archieven, kunnen nefaste gevolgen hebben voor het overleven van dit erfgoed. Vaak is een MER-studie vereist of aangewezen.

 

retour

 

 KLEIO heritage consultants nv
contacteer ons
contacteer ons