KLEIO nv heritage consultants / conseils-experts en patrimoine - heritage consultants
Erfgoedconsulenten - Heritage consultants - Experts-conseils en patrimoine

 

Bundeling van deskundigheid

Kleio nv staat voor bundeling van krachten van verschillende onafhankelijke medewerkers, elk gespecialiseerd in hun domein, maar elk gehoorzamend aan dezelfde deontologie.
Elk project wordt, vaak met een minimal budget, door een specifiek en deskundig team beheerd.

Kleio nv staat voor deskundigheid, het kunnen terugvallen op jarenlange ervaring, op een uitgebreid documentatie- en informatiebestand, en op een ruim netwerk van contacten.

Kleio nv is door zijn manier van werken uitstekend geschikt om diensten te verlenen aan de zwak uitgebouwde en kleinschalige sector van het cultureel erfgoed in Vlaanderen, maar verrichtte ook reeds opdrachten in Noord-Frankrijk en in het Zuiden van Nederland.

Kleio nv houdt zich strikt aan een deontologische code,
en zal derhalve op geen enkel ogenblik wetens en willens een advies geven of een stap zetten die op één of andere wijze schade kan toebrengen aan het erfgoed.

Erfgoed is immers een onvervangbaar goed.

 

retourKLEIO heritage consultants nv
contacteer ons
contacteer ons