KLEIO nv heritage consultants / conseils-experts en patrimoine - heritage consultants
Erfgoedconsulenten - Heritage consultants - Experts-conseils en patrimoine

 

 Wat, wie is KLEIO ?

Kleio nv is een advies en begeleidingsgroep voor cultureel erfgoed en cultuurhistorische projecten, opgericht in 1992.

Kleio nv is o.m. actief op volgende terreinen:
monumentenzorg,
herbestemming van gebouwen,
museum-organisatie en -profilering,
behoud, beheer en ontsluiting van cultureel en documentair erfgoed, ...

Kleio nv gaat steeds uit van de waarde van het erfgoed, dat een onvervangbare materie is, en dat belangrijke sociale, culturele, economische en andere processen kan genereren - op voorwaarde dat dat erfgoed met fijngevoeligheid en respect benaderd wordt.

Als enige groep in België onderschrijft Kleio nv op dit ogenblik de deontologische code van de professional heritage consultants.
De door Kleio nv aangenomen deontologische code bindt al de medewerkers van Kleio nv en al de leden van een door Kleio nv samengesteld projectteam. Vanuit Kleio nv wordt erover gewaakt dat medewerkers geen daden stellen die niet verenigbaar zouden zijn met de deontologische code.

Op basis van het bij Kleio nv bestaande documentatie- en informatiebestand (waar alle partners en de leden van een projectteam op beroep kunnen doen), en dank zij de ruime internationale contacten die de vennootschap bezit, kan in specifieke gevallen steeds onderzocht worden welke de optimale oplossingen zijn voor problemen bij bij behoud, restauratie, beheer en ontsluiting van erfgoed.
De medewerkers van Kleio nv en de wetenschappelijke leiding investeren veel tijd en moeite in het bijwonen van toonaangevende congressen in binnen- en buitenland. Zij bezoeken de gespecialiseerde beurzen en tentoonstellingen. Kleio nv is geabonneerd op een groot aantal internationale tijdschriften en publicaties die handelen over behoud en beheer van erfgoed. Op die wijze blijft ons team op de hoogte van de recentste evoluties in de sector, en kunnen wij onze klanten steeds een actuele visie en begeleiding bieden.

Kleio nv werkt met een aantal partners. Dit zijn losse medewerkers die regelmatig in één van onze teams optreden, en die sedert jaren hun kunde bewezen hebben - telkens in hun specialiteit of discipline: geschiedenis, kunstgeschiedenis, architectuur, interieurarchitectuur, e.a..

Op deze wijze garanderen wij 'the right (wo)man on the right place'.

Bij het samenstellen van een projectteam tracht Kleio steeds een evenwicht te vinden tussen een wetenschappelijk degelijke aanpak en de praktische toepassing van deze. Er wordt zowel beroep gedaan op jonge medewerkers die bij recent onderzoek betrokken zijn, maar ook op medewerkers die op jarenlange praktische ervaring kunnen terugvallen.

 

 

retour

 

 KLEIO heritage consultants nv
contacteer ons
contacteer ons