KLEIO nv heritage consultants / conseils-experts en patrimoine - heritage consultants
Erfgoedconsulenten - Heritage consultants - Experts-conseils en patrimoine

 

General presentation

Kleio nv heritage consultants
A consulting and advisory group at the service of cultural heritage.
We bring together independent collaborators, each specialised and with years of experience in their domain

Kleio nv heritage consultants
staat voor ervaring, deskundigheid, het kunnen terugvallen op jarenlange ervaring, op een uitgebreid documentatiebestand, en op een netwerk van binnen- en buitenlandse contacten. Op die wijze kan op een adekwate wijze antwoord gegeven worden op de problemen van behoud, ontsluiting, valorisatie en herbestemming van roerend en onroerend erfgoed.

Kleio nv heritage consultants
is door zijn manier van werken uitstekend geschikt om (betaalbare) diensten te verlenen aan kleinschalige erfgoedprojecten in Vlaanderen - maar verrichtte ook reeds opdrachten in Noord-Frankrijk en het Zuiden van Nederland.

Kleio nv heritage consultants
houdt zich strikt aan een deontologische code, en zal nooit wetens of willens een advies uitbrengen dat, of een stap zetten die op één of andere wijze schade kan toebrengen aan het erfgoed.

 

Activiteiten :

Adviesverlening, begeleiding van lokale projecten

Promotie van erfgoedprojecten en cultuurhistorische initiatieven

Concept- en scenariovorming voor musea, tentoonstellingen

Profilerings en positioneringsstudies voor musea

Begeleiding en coördinatie van studies, publicaties en audiovisuele producties

Herbestemmingsstudies voor historische gebouwen

Beleids- en herwaarderingsstudies voor stads- en dorpsgezichten

Organisatie van cursussen en seminaries rond behoud en ontsluiting van erfgoed

 

retour

 

 KLEIO heritage consultants nv
contacteer ons
contacteer ons